Aktuelt

Arbeidssøkjar

Treng du støtte til å komme inn i arbeidslivet eller ta utdanning? Saman ser vi moglegheitene og legg til rette for meistring og utvikling.

Les meir...

Arbeidsgjevar

Nært samarbeid med næringslivet i regionen har gitt oss solid erfaring i å kople bedrift og arbeidssøkjar som "matchar" kvarandre. Metodikken sikrar trygg rekruttering. 

Les meir...

Produkt

Vi tilbyr alt frå mekaniske produkt til ved, husflid, vaskeri, kantinedrift, jobbfrukt og møbelrestaurering. Våre produkt og tenester er svært konkurransedyktige på kvalitet og pris.

Les meir...

Kurs 

Vår kursverksemd gir deg yrkesretta kurs som bidreg til å vidareutvikle din kompetanse og som styrkjer deg i kampen om jobb.

Les meir...

 

meistring-utvikling-jobb

 

Sogneprodukt er ei arbeids- og inkluderingsbedrift. Våre tilsette har solid kompetanse i å hjelpe deg å finne dine ressursar, skape motivasjon, meistring og utvikling. Saman med NAV og næringslivet langs Sognefjorden får vi folk i jobb og sikrar bedriftene trygg rekruttering.

 

Aktuelle produkt

MotivertUng

Bli med på MotivertUng hjå Sogneprodukt.

Er du mellom 16 og 29 år? Føler du at livet har "stoppa litt opp", og det er vanskeleg å koma seg vidare med utdanningsveg tll jobb på eigahand?
Ynskjer du å ta tilbake kontrollen over eigen situasjon? Då kan MotivertUng vera noko for deg!

Les meir her...

 
iStock-177378470_v2.jpg