Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid

Målgruppe:
Har varig yting frå NAV. Overgang til andre tiltak og/eller ordinært arbeidsliv vurderast jamnleg.
 

Mål:
Arbeid skal bidra til å utvikle ressursar gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering.
 

Innhald:
Tilrettelagt arbeid og opplæring i skjerma miljø eller ekstern bedrift. Kvalifisering. Tett oppfølging. Sosial trening og motivering.