Arbeidsførebuande trening

Målgruppe
Nedsett arbeidsevne, sammensette bistandsbehov, utfordringar knytt til helsemessige og sosiale problem, rus, mangelfull utdanning, svake grunnleggjande ferdigheiter eller lite arbeidstrening.

Mål:
Avklaring og arbeidsutprøving i skjerma miljø og/eller utprøving og trening i ordinært arbeidsliv. Tiltaket gjev moglegheit for å kombinere arbeidstrening og opplæring.

Innhald
Arbeidsførebuing, karriereferdigheiter, karriereutforsking, undervisning, jobbmeistring, arbeidsevneutprøving, tilrettelagt opplæring, oppfølgingsbistand i praksis, arbeidstrening, basisferdigheitstrening og yrkesfaglege løp.

aft.jpg

Arbeidsførebuande trening