Fagopplæring

Målgruppe:
Fagopplæring etter opplæringslova for lærlingar og lærekandidatear med særskilt trong for ekstra oppfølging og tilrettelegging.

Mål:
Yrkesopplæring og tett oppfølging med sikte på fagbrev, svennebrev, kompetansebevis eller praksisbrev. Opplæring i høve fagplan / Individuell opplæringsplan (IOP)

Innhald:
Knytt til Opplæringskontoret for tilrettelagt opplæring.
Lærling: 2+2 år
Lærekandidat: 4 år
Praksiskandidat: 5 år

Sogneprodukt kan tilby bistand i heile eller delar av opplæringsløpet. 
Les meir på Opplæringskontoret for tilrettelagt fagopplæring.

iStock-626632044.jpg

Fagopplæring