trening.jpg

Arbeidsretta rehabilitering

ARR

Arbeidsretta rehabilitering

Målgruppe:
Personar som er sjukmelde og/eller har fått si arbeidsevne nedsett slik at vedkommmande vert hindra i å behalde eller skaffe inntektsgjevande arbeid.

Mål:
Styrke deltakar si arbeidsevne. Lære å mestre helserelaterte og sosiale utfordringar som reduserer deltaking i arbeidslivet.

Innhald:

  • Arbeidsretta aktivitetar
  • Tilpassing av arbeid
  • Rehabilitering og opptrening
  • Ergonomi
  • Livstilsendring
  • Stressmestring
  • Jobbmestring og jobbmotivasjon
  • Undervisning
  • Arbeidstrening
  • Opplæring i karriereferdigheiter