Reinhaldskurs for framandspråklege

Sogneprodukt gjennomfører no eit reinhaldskurs for framandspråklege med mål om å auke kompetanse og kvalifisere til arbeid.  Sogneprodukt samarbeider tett med det lokale næringslivet og NAV for å få dette til. Kurset er lagt opp med både undervisning og arbeidspraksis for å kople teori og praksis. 

Read More
Gasta Design
MotivertUng

Er du mellom 16 og 29 år? Føler du at livet har "stoppa litt opp", og det er vanskeleg å koma seg vidare med utdanningsveg til jobb på eigahand? Ynskjer du å ta tilbake kontrollen over eigen situasjon?
Då kan MotivertUng vera noko for deg!

Read More
Gasta Design