Reinhaldskurs for framandspråklege

reinhaldskurs.jpg

Sogneprodukt tilbyr eit 26 vekers kurs i reinhaldsfaget for å kvalifisere til arbeid. Alle som fullfører kurset får utdelt «fagbevis» som dokumentasjon på sin auka kompetanse. Kurset er tilpassa framandspråklege og inneheld både undervisning og jobbpraksis.

Kurset blir gjennomført i tett samarbeid med flyktningtenestene, NAV og det lokale næringslivet i Indre Sogn.

Kursperiode: 16.okt 2017 til 13.04.2018

Gasta Design