MotivertUng

motivertung.jpg

Er du mellom 16 og 29 år? Føler du at livet har "stoppa litt opp", og det er vanskeleg å koma seg vidare med utdanningsveg til jobb på eigahand? Ynskjer du å ta tilbake kontrollen over eigen situasjon?
Då kan MotivertUng vera noko for deg!

Bli med på MotivertUng hjå Sogneprodukt. 

16 vekers tilbod til 12 ungdomar i Indre Sogn, i samarbeid med Fylkeskommunen og NAV.

MotivertUng skreddarsyr eit opplegg:

 • 3+1 veker gruppebasert undervisning på Kaupanger.
 • 12 eller 4+4+4 veker arbeidsutprøving med aktiv læring av Karriereferdigheiter. Moglegheit for rullering på 3 ulike bedrifter.
 • Individuell rettleiing & oppfølging frå din jobbkonsulent i tett dialog med NAV.

Stikkord for MotivertUng er:

 • Få trua på eigne evner gjennom Motivasjon og Meistring
 • Lære å meistre belastningar som står i vegen for jobb/utdanning
 • Ta eigne Karriereval med rettleiing frå kvalifiserte jobbkonsulentar
 • Lær nye Karriereferdigheiter - stå tryggare i framtidige utfordringar
 • Få auka kunnskap kring Arbeidslivets reglar
 • Bli kjend med dine moglegheiter i det lokale Næringslivet
 • Bli ein aktiv Jobbsøkar

Målet med Motivertung:

 • Bli motivert til å ta tak i eige liv
 • Lære strategiar for å meistre belastningar og endringar
 • Lære strategiar for å ta eigne val
 • Kome i gang med vidare utdanning og/eller jobb

Handlingsplan

Kursperiode: 20.11.2017-13.03.2018

Gasta Design