Tre høgskulestudentar startar praksisperiode hjå Sogneprodukt

Blide høgskulestudentar klar for praksisperiode på Sogneprodukt. Frå venstre Stine Andresen, Marie Ottem og Inghild Skjelbred.

Blide høgskulestudentar klar for praksisperiode på Sogneprodukt. Frå venstre Stine Andresen, Marie Ottem og Inghild Skjelbred.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Sogneprodukt har hatt gode tradisjonar for samarbeid med studentpraksisar.  Vi ønskjer å vere kunnskapsleverandør til studentar som tek bachelor i sosialt arbeid.  Sogneprodukt opplever at studentane er nyfikne på vårt felt innan arbeid og inkludering.  På den måten dreg begge partar nytte av samarbeidet.  Praksisperioden no er frå januar til mai. 

Morten Røyrvik