Sogneprodukt landets beste på formidling i tiltaket AFT i 2018

Strålande resultat for Sogneprodukt

Strålande resultat for Sogneprodukt

Ei knippe glade og stolte Sogneprodukt-tilsette

Ei knippe glade og stolte Sogneprodukt-tilsette

………… og det flotte fjorårsresultatet vart feira med stor kake på onsdag

………… og det flotte fjorårsresultatet vart feira med stor kake på onsdag

Me er stolte av å levere på topp innafor tiltaket Arbeidsførebuande trening i 2018.   Vår daglege leiar Ragnhild Fjærestad trekkjer fram fleire faktorar bak det gode resultatet.  Dyktige medarbeidarar med brei kompetanse som har fokus på arbeidsinkludering frå dag 1.  Godt tillitsbasert samarbeid med næringslivet, og kjennskap til deira rekrutteringsbehov.  Det gode samarbeidet med rådgjevarane på Nav, er og ein avgjerande suksessfaktor.

Morten Røyrvik