Jobbfrukt - nyting som gir yting

Jobbfrukt.png

Kvifor er det slik at folk som et frukt på jobben gjer ein betre jobb?

Jau, fordi frukt som mellommåltid gir rask energi, auka konsentrasjonsevne og større arbeidsglede.

Ta kontakt med Mary Ann på tlf. 906 91 855 for meir informasjon og prisar.

Morten Røyrvik