Velkommen til Sogneprodukt Tea

Tea.jpg

Sogneprodukt har fått ny spelar på laget.  Tea Berteig går inn i ei mellombels stilling hjå oss.  Ho skal spesielt ha fokus inn mot dei med fleirkulturell bakgrunn, med tanke på vegen mot utdanning og arbeid.  Tea har bakgrunn  frå Sogndal statlege mottak med einslege mindreårige,  samt at ho har vore frivilligheitskoordinator.  Med sin erfaring vil ho tilføre oss nyttig kunnskap. Velkommen Tea!

Morten Røyrvik