Stolte og glade - Best resultat i landet

Landsstatistikken syner at Sogneprodukt i 2017 var best av 110 bedrifter i landet, der 85% av arbeidssøkjarane gjekk ut frå Sogneprodukt til jobb i tiltaket Arbeidsførebuande trening. 

Statistikken er eit samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, ASVL og bransjeforeningen  Arbeid & Inkludering i NHO

Best i landet.jpg
Vi var klar over at resultatet var svært godt, og det er veldig kjekt for oss på Sogneprodukt-laget å sjå at måten vi jobbar på gir slike resultat.
— Dagleg leiar Ragnhild Fjærestad
Ragnhild Fjærestad