Sogneprodukt - Best i landet

Usbl_Origo4.jpg

Som arbeids- og inkluderingsbedrift jobbar vi med forskningsbaserte metodar for at den enkelte skal finne sine ressursar, sjå moglegheiter, bli motivert, finne sin veg – og til slutt få jobb!

Sjå vår årsmelding her

Våre jobbkonsulentar har tett kontakt med ei rekke arbeidsplassar og positive arbeidsgjevarar. For dei som har behov for det, kan vi tilby arbeid i eigne «bedrifter i bedrifta». Her leverer vi høgkvalitets produkt frå godt tilrettelagde arbeidsplassar.

Les meir om Ringer i Vannet her.

Mellomtittel

Her er de viktigste kravene du må oppfylle for å ha rett på dagpenger:

  • Arbeidstid
  • Arbeidstiden din må være redusert med minst 50 prosent.
  • Inntekt
  • Lønnsinntekten din i 2017 må være minst 140 451 kroner.
  • Eller til sammen 280 902 kroner for årene 2015, 2016 og 2017.
  • Registrert arbeidssøker
  • Du må registrere deg som arbeidssøker og sende meldekort hver 14. dag.

Søke jobber

Du må være aktiv arbeidssøker og søke på jobber.

Bor eller oppholder deg i Norge

Du må bo eller oppholde deg i Norge

Om du er arbeidsgivar eller arbeidstakar, skal du vite at vi møter deg med openheit, respekt og dialog. Våre tilsette skal utføre sine oppgåver profesjonelt, nøyaktig, med særleg fokus på konfidensielle tilhøve og opplysingar.

Les meir på NAV sine sider

Gasta Design