Tilsette i Sogneprodukt får eit solid kompetanseløft i vår

kurs.JPG

Sogneprodukt skal denne våren gjennomføre 2 store kurs for sine tilsette. 

Det første kurset gir dei tilsette auka kompetanse innan karriereferdigheiter. Kurshaldar Arne Svendsrud seier "Karriereferdigheter / Karrierekompetanse er de holdningene, kunnskapen og mestringsstrategiene som er sentrale for mestring, fungering, vekst og utvikling i jobb, skolerolle og karriere. Dette er generelle overførbare ferdigheter på tvers av alle jobber og langs livsløpet." 

Les meir om karriereferdigheiter her.

Det andre kurset dei tilsette skal bli sertifiserte i er Strukturert Individuelt Arbeidsvurderingsverktøy (SIA). Kursarrangøren seier "Kurset passer for bedrifter som ønsker å profesjonalisere sitt avklaringstilbud, styrke oppfølgingen av deltakernes lærings- og utviklingsprosess og møte NAVs behov for raske, grundige og veldokumenterte prosesser." Dette vil gje NAV solid kvalitet på Sogneprodukt si gjennomføring av tiltaka VTA og AFT. 

Les meir om våre kurs her.