Vannskjering

vannskjering.jpg

Vår maskin har kapasitet til å skjere plater opp til 2000x6000 mm.

Vannskjering er ein skjeremetode for platematerialer der ein skjer med vann under ekstremt høgt trykk blanda med slipematerale. Ein vannstråle med trykk på opp til 4000 bar vert komprimert til ein stråle på 1 mm. Med ei vannskjeringsmaskin kan ein skjere i dei fleste material. Sidan vannstålen ikkje fører til særleg oppvarming av materialet så unngår ein at det oppstår spenningar eller endringar i materialstrukuren rundt kuttet. Eventuell farge på lakkerte/malte overflater vil såleis ikkje bli endra. Kutt utført med vannskjering krev lite etterhandtering (minimalt med grader).

vannskjering2.jpg
mekanisk, sveisingGasta Design