Forhekk til sau

86.jpg

Forhekk til tradisjonell saueinnreiing er tilpassa breidda på forgangen. Den kan brukast både til tre- og stålinnreiing. Med dette produktet kan ein fore ein gong pr døgn, og sauene er likevel garantert ferskt for. Bonden forar som vanleg ein gong, og i tillegg fyller han opp forhekken med ekstra måltid. På denne måten sparar bonden arbeidet med å fore to gonger. Kraftfor kan strøast saman med anna for.

Om ynskjeleg kan storleiken på forhekken tilpassast for større formengde.

Sauene et frå undersida slik at foret heile tida er ferskt.