Sogneprodukt framleis i landstoppen

Sogneprodukt er framleis blant landets beste i tiltaket arbeidsførebuande trening (AFT). Statistikken er henta frå  Arbeid og Inkludering i NHO for dei 10 første månadane i 2018. 

Sogneprodukt oppnådde 63% formidling til jobb eller utdanning.

Sogneprodukt oppnådde 63% formidling til jobb eller utdanning.

“Tredjeplass i landet syner at me lukkast godt med å få folk til arbeid og utdanning,” seier avdelingsleiar Dag Olav Osen. 

Morten Røyrvik