Ledig stilling på mekanisk avdeling

bilde_hoved_test.jpg
Sogneprodukt as er i hovudsak kommunalt eigd, og er eigarane sitt «verktøy» med tanke på arbeidsinkludering. Den einskilde sine ressursar, interesser og behov er utgangspunkt for å finne framtidsretta løysingar, enten det er ordinært arbeid, utdanning eller tilrettelagt arbeid. Me tilbyr tenester i Sogneregionen og har tett kontakt med næringsliv, kommunar, fylkeskommune og NAV.    Ledig stilling i Vik  Arbeidande arbeidsleiar Mekanisk avdeling   Stillinga rapporterer til avdelingsleiar på Mekanisk avdeling   Me er på leit etter deg som har lyst å jobbe med:  o Arbeidsleiing og produksjonsstyring o Planlegging og tilrettelegging av arbeid o Delta i produksjonen o Rettleiing og oppfylgjing i forhold til produktivitet og HMS o Opplæring, motivasjon og meistring o Å vere superbrukar på vannskjerebord o Ha kundekontakt o Utvikling av Mekanisk avdeling  Sjå nettsida for å bli meir kjend med oss og vår mekaniske produksjon www.sogneprodukt.no      Me ynskjer at du har relevant fagutdanning/erfaring og er:  - Sjølvstendig, initiativrik og positiv - God til å kommunisere - Ein fleksibel lagspelar  Me tilbyr:  - Varierte arbeidsoppgåver - Fagleg og personleg utvikling - Gode løns- og personalvilkår     For meir informasjon om stillingane sjå:   www.sogneprodukt.no  Har du spørsmål, ta kontakt med dagleg leiar Ragnhild Fjærestad på tlf. 975 69 488  Send søknad på e-post til  jorunn@sogneprodukt.no    Søknadsfrist: 30. august 2019

Sogneprodukt as er i hovudsak kommunalt eigd, og er eigarane sitt «verktøy» med tanke på arbeidsinkludering. Den einskilde sine ressursar, interesser og behov er utgangspunkt for å finne framtidsretta løysingar, enten det er ordinært arbeid, utdanning eller tilrettelagt arbeid. Me tilbyr tenester i Sogneregionen og har tett kontakt med næringsliv, kommunar, fylkeskommune og NAV.

Ledig stilling i Vik

Arbeidande arbeidsleiar Mekanisk avdeling

Stillinga rapporterer til avdelingsleiar på Mekanisk avdeling

Me er på leit etter deg som har lyst å jobbe med:

o Arbeidsleiing og produksjonsstyring

o Planlegging og tilrettelegging av arbeid

o Delta i produksjonen

o Rettleiing og oppfylgjing i forhold til produktivitet og HMS

o Opplæring, motivasjon og meistring

o Å vere superbrukar på vannskjerebord

o Ha kundekontakt

o Utvikling av Mekanisk avdeling

Sjå nettsida for å bli meir kjend med oss og vår mekaniske produksjon www.sogneprodukt.no


Me ynskjer at du har relevant fagutdanning/erfaring og er:

- Sjølvstendig, initiativrik og positiv

- God til å kommunisere

- Ein fleksibel lagspelar

Me tilbyr:

- Varierte arbeidsoppgåver

- Fagleg og personleg utvikling

- Gode løns- og personalvilkår


For meir informasjon om stillingane sjå: www.sogneprodukt.no

Har du spørsmål, ta kontakt med dagleg leiar Ragnhild Fjærestad på tlf. 975 69 488

Send søknad på e-post til jorunn@sogneprodukt.no

Søknadsfrist: 30. august 2019

Morten Røyrvik