Sommar og ferietid!

Det er ferietid hjå Sogneprodukt, men fleire avdelingar har ope.
Vakeritenester på asvo i Vik kan kontaktast på 971 99 181. Avdelinga i Balestrand kan kontaktast på 480 78 111.
Sentralbordet er stengt frå 15. juli til 2. august. Sjå her på nettsida for andre direktenummer om noko hastar.

God sommar frå alle oss i SOGNEPRODUKT!

SOL.jpg
Svenn-Erik Jenssen