ArbeidssĂžkjar Arbeidsgjevar Produkt Om oss Kontakt

Arbeidsgjevar

Sogneprodukt og næringslivet

I tiltaksperioden har Sogneprodukt arbeidsgivaransvaret. Det vil seie at bedrifta og arbeidssøkarar får ein jobbkonsulent som følgjer opp og rettleiar.

Vårt hovudmål er å formidle arbeidssøkjarar til ordinært arbeid og styrke kvar enkelt sine føresetnader i arbeidslivet. I samarbeid med NAV og næringslivet ynskjer vi å gi nye moglegheiter.

Tida for samarbeidet vil variere. Kvar arbeidssøkjar har sine mål og utarbeidar i lag med jobbkonsulenten ein aktivitetsplan for å nå desse.

Sogneprodukt samarbeider med alle Nav-kontor i kommunane langs Sognefjorden.
Vi er også leverandør av tiltaket  «Raskere tilbake», der målgruppa er sjukmelde arbeidstakarar.